Årets vinnare


Vinnare 2022

ÅRETS NÄTVERKARE

Roger Söderling,
Pia Granstedt SöderlingMotivering:

Man kan helt enkelt inte prata om Älmeboda och Rävemåla utan att prata om Pia och Roger!

De är en sammanhållande kraft som med stort driv engagerar sig i bl.a. Älmeboda Hembygdsförening med parken och våffelcaféet, Älmeboda byahusförening med sporthall, konferenslokal och gym, Älmeboda Sockenkommité, Nattvakten, Älmebodaboken och allehanda aktiviteter som tipspromenader, uppvaktning av nyinflyttade och Älmebodabladet. Samtidigt engagerar de sig också i Tingsryds hembygdskrets och Tingsryds Konst- och Hembygdsrunda.

Pia och Roger beskriver begreppet nätverkande bra när de pratar om att alla kugghjulen i Älmeboda socken (så som företag, föreningar, skola och invånare) påverkar varandra och att alla bidrar till helheten.

Vi Företagare vill med detta pris uppmärksamma och belöna Pia och Roger för deras betydande engagemang och deras samarbete med alla som vill utveckla och samtidigt värna om traditioner. Deras insatser håller landsbygden levande både för invånare och för besökare.


Årets nätverkare delas ut av Vi FöretagareÅRETS GRÖNA NÄRING

Jakob Bengtsson,
Midingsbråte jord & skog Motivering:

Jakob är en driven och framåt person som har drivit sitt företag Midingsbråte Jord och Skog sedan studenten 2015. Han köpte in sina första djur 2017 och har idag 50 dikor med rekrytering i ett modernt köttstall som byggdes 2020. Jakob brukar 40 ha åkermark och äger 200 ha skog. Jakob lejer ut skogstjänster. Där jobbar han med manuellhuggning, röjning och som aborist. Förutom sitt företag har han varit aktiv inom LRF sen 2016. Helt klart en förebild och inspiration för andra ungdomar på landsbygden!Årets gröna näring delas ut av LRF Tingsryds kommungruppÅRETS UNGA FÖRETAGARE

Daniel Pyrell, Trailerpartner Tingsryd ABMotivering:

Har med brinnande engagemang, hårt arbete, god servicekänsla och en stor dos mod satsat, kämpat och på kort tid lyckats uppvisa mycket goda affärsmässiga resultat.

En sann entreprenör som med sin driftighet och sin aldrig sinande energi ser möjligheter, har ett stort varmt hjärta för bygden och är en god förebild för andra unga entreprenörer.

Har förutom det egna företaget förvärvat, förädlat och förvaltat en etablerad verksamhet inom samma affärsområde för att skapa en större marknad och ett bredare utbud.

Att hela tiden ha örat mot rälsen eller rättare sagt marknaden, känna av behovet och lyssna till kunderna har varit ett lyckat framgångskoncept i en kommun som inte för inte kallas för Hästriket.


Årets Unga Företagare delas ut av Företagarna


Som årets unga företagare i Tingsryd går man vidare till en regional final.SPARBANKEN EKENS OMSTÄLLNINGSPRIS

HoltabMotivering:

Årets omställningspris har vi valt att tilldela en stark lokal aktör som har hållbarhet som en naturlig del i sin verksamhet.


Företaget tar sitt klimatansvar genom en stark ambition om att vara självförsörjande av el. Företaget tar sitt sociala ansvar

genom att aktivt arbeta för en jämställd bransch och har engagerat sig för att väcka kvinnors intresse för yrket.


Företaget är transparant genom ett strukturerat arbete med styrdokument som ligger till grund för en hög affärsetik och välmående medarbetare.


Hållbarhet är en del av företagets DNA och företagskultur- ett resultat av tidigare års målmedvetet och hårt arbete.


Årets omställning dela ut av Almundsryds och Älmeboda sparbanksstiftelser och Sparbanken EkenÅRETS ELDSJÄL

Mats BerggrenMotivering:

Ideella krafter behövs, inte minst för att föreningslivet ska fungera och blomstra.

En eldsjäl som ger av sig själv och sin tid utan tanke på egen vinning.


En vardagshjälte som är snäll, engagerad, och brinner för sitt uppdrag. En hjälpande hand vars insatser inte går att värdera.


För sitt engagemang inom Tingsryds AIF , i såväl Resursgruppen som i sitt arbete för att bevara föreningens historia.Årets eldsjäl delas ut av Smålandsposten

ÅRETS FÖRETAGARE

Ola och Pär Abrahamsson,

Turistcenter i Småland ABMotivering:

Har med fantastiska siffror och mycket goda affärsmässiga resultat i tuffa tider visat ett koncept som är hållbart och framgångsrikt.

En innovatör som i en tid när många företag kämpar i motvind skapar medvind genom att ställa om och hitta nya sätt att marknadsföra och sälja sin produkt.

Har med hög servicekänsla, hårt arbete och starkt personligt engagemang förvaltat och förnyat en anrik och värdefull miljö där historia och nytänkande går hand i hand.

Har med stor framgång vidareutvecklat ett traditionellt besöksmål till ett modernt och uppdaterat helhetskoncept med natur, kultur, upplevelser och mat som lockar såväl långväga som nära gäster att återkomma.


Årets Företagare delas ut av Företagarna


Som årets företagare i Tingsryd går man vidare till en regional final.

ÅRETS BUTIK

Tingsryds Zoobutik


Motivering:

Butik och personal har vuxit till något riktigt bra. Trevligt bemötande, bra utbud och mycket kunskap inom sitt område. Service när den är som bäst.


Årets butik delas ut av Tingsryd handel