Årets vinnare


Vinnare 2021

ÅRETS NÄTVERKARE 2021

Charlotta Brorsson


Motivering:

2021 var ett pandemins år och begreppet nätverkande tog sig nya former.
Årets nätverkare nyttjade möjligheterna i sociala media för att skapa inspiration, energi och nya samarbeten. Vinnaren såg till att inte bara lyfta den egna verksamheten men också kollegor, konkurrenter och andra aktörer som alla verkar för ett attraktivt Tingsryd.
Arbetet blev ett bra exempel på att nyttja redan existerande kontakter, att dela med sig – men också på att ta emot och be om hjälp.
En duktig nätverkare ser fördelen i att gynna andra och Vi Företagare vill med detta pris uppmärksamma och belöna årets vinnare för hennes stora engagemang, initiativrikedom och positivitet.


Årets nätverkare delas ut av Vi Företagare

Sparbanken Ekens Omställningspris 2021

Tobias och Frida Holqvist, Skarmansmåla gård


Motivering:

Vinnaren av Sparbanken Ekens omställningspris verkar i en bransch som ofta är utsatt för utmaningar. Förmågan att ställa om är nödvändig då både kunder och samhället ställer krav på det. Att ställa om till att vara både hållbar och framsynt är nyckeln i branschen, vilket årets vinnare har lyckats med.

Vinnaren har en förmåga att anpassa sig till rådande omständigheter och gör det dessutom med stort engagemang och noggrannhet.  Vinnaren är en verklig förebild med både lönsamhet, ordning och reda och dessutom med stor omsorg till både djur och grödor. Vinnaren har en förmåga att se helheten och även anta utmaningar som dyker upp med stor klokhet. Årets vinnare är dessutom ett par som kompletterar varandra väldigt bra i detta arbete.


Årets omställning dela ut av Almundsryds och Älmeboda sparbanksstiftelser och Sparbanken Eken

ÅRETS GRÖNA NÄRING 2021

Eva, Johanna och Ulrik Haraldsson Jätsbygd gård 


Motivering:

Ett bärkraftigt familjejordbruk med mjölkproduktion och skogsbruk. Vågade investera i svenskt jordbruk under 2020 i en ny lösdrifts ladugård för 70 kor och ungdjur för köttproduktion. Är den enda gården i Urshults socken som producera mjölk. ( 7 st. i hela kommunen) Brukar drygt 100 ha inom hela Urshults socken, vilket bidrar till att hålla landskapet öppet.


Årets gröna näring delas ut av LRF Tingsryds kommungrupp

ÅRETS ELDSJÄL 2021

Christina Bengtsson


Motivering:

Att driva handel är tufft och de senaste åren har varit extra svåra. En nära omgivning som stöttar och ett kollegialt utbyte som inspirerar och engagerar behövs för att kunna satsa helhjärtat. Smålandsposten väljer i år att till Årets Eldsjäl utse en som ger av sin tid och sitt engagemang, inte bara i sin egen verksamhet utan även i ortens gemensamma handelsförening.
Hon driver Härlins eftr och är dessutom ordförande i Tingsryd Handel.


Årets eldsjäl delas ut av Smålandsposten

ÅRETS BUTIK 2021

Tingsryds Zoobutik


Motivering:

Välsorterad butik med service och alltid ett glatt välkomnande.
Roligt med levande djur!


Årets butik delas ut av Tingsryd handel

Gesällbrevsutdelning

Emilia Svensson, frisör på "Salong med Känsla för ditt Ego"


Gesällbrevet är Hantverkarnas egen kvalitetsgaranti. Som kund eller anställande företag kan du vara säker på att en hantverkare med Gesällbrev är väl insatt i yrket vilket de visat bland annat genom sitt Gesällprov.


Gesällbrevet delas ut av Företagarna

ÅRETS UNGA FÖRETAGARE 2021

Viktor Fransson, ViRi Entreprenad


Motivering:

Att kunna prata med ”di lärde på latin och med bönder på bönders vis” har inget med ålder att göra. Inte heller att ha erfarenhet och kunskap samt förmågan att vara pedagogisk och tydlig. Årets Unga Företagare har alltid kunden i fokus och sätter noggrannhet högt i hela verksamheten såväl stort som smått. Att vara ung och samtidigt se och lyfta andra unga lärlingar är en förutsättning för att nya drivna entreprenörer ska växa fram. Vår vinnare har en genuin entreprenörsanda och stora visioner framåt. Resultatet och tillväxten talar sitt tydliga språk med mer än en tredubbel ökning de senaste två åren


Årets Unga Företagare delas ut av Företagarna


Som årets unga företagare i Tingsryd går man vidare till en regional final.
ÅRETS FÖRETAGARE 2021

Niklas Rungegård och Anna Rungegård Börjes Tingsryd AB


Motivering:

Vår vinnare har ställt om och tänkt nytt och kreerat nya ben att stå på när våra köpmönster ständigt förändras på nya plattformar. Personlighet i kundmötet är en självklarhet där varje kund alltid känner sig sedd oavsett om mötet sker digitalt eller IRL. Årets Företagare har i flera generationer framgångsrikt behållit och utvecklat sin unika position som fristående och familjeägd aktör utan någon kedja bakom sig. Att våga förstärka sitt värdefulla och lokala varumärke på ett nytt sätt med humor och hög igenkänning är ett framgångsrikt recept som fått spridning. Med nya generationer vid rodret har vår vinnare skapat goda förutsättningar för framtiden där utvecklingsmöjligheterna är oändliga. Årets Företagare har med sitt kända “kaffe och räkmacka” satt Tingsryd på Sverigekartan.


Årets Företagare delas ut av Företagarna


Som årets företagare i Tingsryd går man vidare till en regional final.